Privacy beleid & Security

Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe we dat precies doen.

Jij beslist

We beginnen met het belangrijkste; jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar info@cosbyvastgoed.nl en we handelen je verzoek af. Ook vragen, tips en klachten omtrent je persoonsgegevens kun je naar dit adres sturen. Overige vragen, tips en klachten omtrent je huurwoning kun je uitsluitend melden via cosbyvastgoed.nl. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met 010beheer of de eigenaar van je woning te delen.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Als jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Op het moment dat wij je gegevens met huiseigenaren en/of leveranciers, aannemers of andere derden delen, zijn zij verantwoordelijk, cosbyvastgoed.nl heeft dan de rol van verwerker. cosbyvastgoed.nl verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een verwerkersovereenkomst tussen ons en eerder genoemde partijen (te vinden op cosbyvastgoed.nl), staan onze verantwoordelijkheden en plichten duidelijk omschreven. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier jouw gegevens beveiligd worden en wat er gebeurt in het geval van een data lek. Als je benieuwd bent naar het privacy beleid van deze partijen op cosbyvastgoed.nl, kun je die bij ons aanvragen en vervolgens dat direct bij hen opvragen.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Meestal is die goede reden het uitvoeren van een overeenkomst. Dus als je een contactformulier invult, gebruiken wij je gegevens om contact met je op te nemen. En als je een huurwoning aanvraag doet, of je stuurt ons je gegevens om als huurder te worden beoordeeld of gescreend, dan delen wij je gegevens met de betreffende pandeigenaar, creditcheck bureau, verhuurmakelaar of andere derden, zodat jouw inschrijving verwerkt kan worden. Verder delen we je gegevens niet met andere partijen, zonder dat wij daarvoor je toestemming hebben.
Daarnaast bewaren wij je gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Daardoor kun je gebruik maken van alle functionaliteiten van onze site, en heb je toegang tot je eigen informatie-aanvragen en inschrijvingen. Zo kunnen wij je de beste en meeste persoonlijke gebruikerservaring bieden. In sommige gevallen verwerken wij je gegevens ook op basis van jouw toestemming; bijvoorbeeld als je een ervaring deelt. Jouw ervaring kan door ons geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gepubliceerd op onze website en hij kan geplaatst worden in onze mails naar andere gebruikers en gedeeld worden met onze review partners.
Ten slotte verzamelen we analytische gegevens, om na te gaan hoe bezoekers op cosbyvastgoed.nl terecht zijn gekomen, of om de effectiviteit van advertenties te meten. Deze gegevens worden verzameld op een geaggregeerd niveau en zijn niet op individueel niveau zichtbaar. Bij het verzamelen van deze analytische gegevens worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Jouw IP-adres onthouden we alleen voor technische doeleinden, zoals het detecteren van problemen op de site en voor het tegengaan van misbruik.
We bewaren je gegevens in je dossier zolang deze actief is. Je beslist zelf wanneer je je dossier opzegt tegelijk met je huurcontract. Op dat moment verwijderen we al je persoonsgegevens uit onze systemen. Wij slaan in geen geval meer persoonsgegevens op dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Cookies

Wij maken GEEN gebruik van tijdelijke cookies, waaronder technische, functionele, analytische en commerciële cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Andere technologieën

Onze website maakt ook GEEN gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers. Deze technologieën kunnen wij dus NIET gebruiken in onze berichten aan jou zodat, kan worden vastgesteld of een bepaald bericht of een link is geopend.

Beveiliging

Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden. Dat doen we op verschillende manieren. Je mag er dus van uitgaan dat jouw gegevens veilig zijn bij ons; hieronder volgt een aantal van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen:

 • Beveiligde verbinding
  cosbyvastgoed.nl is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.
 • Beveiligde interne infrastructuur
  Nadat gegevens van de gebruiker naar cosbyvastgoed.nl zijn verstuurd, komen ze in het servernetwerk van cosbyvastgoed.nl terecht. Dat wordt beheerd door Digistate.nl.
 • Gegevensopslag binnen de EU
  Alle servers van cosbyvastgoed.nl staan fysiek in de EU, en zijn dus niet onderhevig aan de Amerikaanse Patriot Act.
 • Versleutelde database harde schijven.
  De harde schijven waarop de databases staan, en waarop de gegevens worden opgeslagen, zijn zelf ook versleuteld. Het ont sleutelen van de databasegegevens vereist een encryptiesleutel die ook alleen op onze eigen servers in het beveiligde netwerk staat.

Privacy Officer

Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft cosbyvastgoed.nl een Privacy Officer aangesteld. Mocht je na het lezen van dit beleid nog vragen hebben, meer informatie willen, of benieuwd zijn naar ons interne privacy beleid dan kun je onze Privacy Officer mailen op info@cosbyvastgoed.nl. We geven je zo snel mogelijk duidelijk antwoord.

Dit privacy beleid is laatst gewijzigd op 01 juli 2019.