Project omschrijving

Een ruim winkelpand gelegen aan de toegangsweg naar het centrum van Rotterdam.

Object
Multifunctionele winkel/- kantoorruimte van ca. 110 m2, alsmede ca. 100 m2 kelder gelegen op een uitstekende zichtlocatie aan de Schieweg welke dient als één van de grootste toegangswegen vanaf de rijksweg A20 naar het centrum van Rotterdam.

Locatiegegevens
De Schieweg is gelegen in Rotterdam Bergpolder. Bergpolder is een wijk in het noorden van Rotterdam en maakt deel uit van de deelgemeente Rotterdam-Noord en telt ca. 8.200 inwoners. De Schieweg betreft èèn van de drukste hoofdwegen tussen het centrum van Rotterdam (Hofplein) en Rotterdam-Noord en waarborgt een hoge attentiewaarde middels de doorstroming van langsrijdend verkeer. De Schieweg is zeer goed bereikbaar met eigen vervoer door haar ligging nabij de rijksweg A 20 (Hoek van Holland – Utrecht). Met openbaar vervoer is de locatie uitstekend bereikbaar met verschillende tram en busverbindingen.

Parkeren
Op de Schieweg, alsmede op de nabij gelegen Bergselaan, is ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald).

Voorzieningen
De winkel-/kantoorruimte is voorzien van o.a.
– verwarming middels c.v.;
– systeemplafonds met inbouwverlichtingsarmaturen;
– rolluiken;
– pantry;
– toilet;
– plavuizen vloer.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-werknemers Laag (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste voor 90% gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Bankgarantie
Huurder dient bij ondertekening van de huurovereenkomst een bankgarantie dan wel een waarborgsom af te geven ter grootte van drie maanden bruto huurverplichting, te weten 3 maanden huur ter vermeerderen met servicekosten en de BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld goed is met zorg samengesteld. Maar voor de juistheid ervan kan door Swart Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Inlichtingen
Swart Bedrijfshuisvesting BV
010 – 418 15 77
info@swartbhv.nl
www.swartbhv.nl