Project omschrijving

Dit kantoorpand is gelegen midden in het Centrum van Rotterdam op steenworp afstand van het zojuist heropende Centraal Station Rotterdam aan de Mauritsweg. De bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar vervoer, is goed, met korte aansluitingen naar het Rijkswegennet en hoofddoorvoerwegen. Tram- en metrostation Eendrachtsweg is op loopafstand alsook Rotterdam Centraal Station.

Bankgarantie

Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt dehuurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van demogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003, met de daarbij behorende algemene bepalingen.